Opis projektu

Celem projektu jest: Wdrożenie innowacji do oferty firmy BROKAT Sp. z o.o. w postaci ekskluzywnej kolekcji biżuterii w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 150 310,00* zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 127 763,50 zł