Kontakt

Brokat Spółka z o. o.


ul. Gliwicka 188/3, 2 P.
( Wejście od podwórka )
40-860 Katowice

+48 883 366 008
sklep oraz oferta produktowa: produkt@pracowniabrokat.pl
architektura: hello@pracowniabrokat.pl

pon.–pt., godz. 09.00–17.00

arch. Roma Skuza


+48 692 999 390
hello@pracowniabrokat.pl

arch. Bogna Polańska


+48 600 052 673
hello@pracowniabrokat.pl

Nr Konta 61 1050 1214 1000 0092 1348 9496
ING Bank Śląski
IBAN: PL61105012141000009213489496
SWIFT – BIC: INGBPLPW

REGON 361933918
NIP 634 284 21 36
KRS 0000565588

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego  150 000

Dystrybucja

 

KATOWICE

Pracownia broKat
ul. Gliwicka 188/3

Geszeft
ul. G. Morcinka 23-25

Bookiestra
NOSPR Plac Wojciecha Kilara 1

ZABRZE
CIESZYN

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3abc

KRAKÓW

RZECZY SAME
ul. Nadwiślańska 11

PUNCA
ul. Józefa 3

ŁÓDŹ

Magazyn Wysoki
ul. Piotrkowska 138/140