PRODUKT


Projektowanie przedmiotów to dla nas „architektura w skali mikro”. Nasze podejście i sposób pracy przy kreowaniu przestrzeni – stosujemy również w projektowaniu produktów. Podstawą przy tworzeniu przedmiotu jest pomysł – idea, która możliwie najprościej i najskuteczniej odpowiada na zadaną potrzebę. Punktem wyjścia są zawsze analizy użytkowe przedmiotu, ergonomia, ale również ekonomia rozumiana jako oszczędność materiału i energii potrzebn
ej do produkcji.

 

Nasza praca odbywa się na makietach i modelach, a produkcję poprzedzają prototypy. Nie zapominamy jednak nigdy o estetyce przedmiotu i jego „tożsamości” – chcemy bowiem robić produkty z charakterem, duszą, unikatowe i oryginalne.

 

W projektowaniu dotychczasowej kolekcji, wykorzystujemy na potrzeby współczesnego wzornictwa śląskie tradycyjne motywy, bo właśnie nasz region jest tym, co nas inspiruje. Stąd w naszych produktach stosowanie prawdziwego węgla czy wzorów stworzonych poprzez przetworzenie motywów zaczerpniętych z industrialnego krajobrazu.

Hochglance można kupić:
- w naszej pracowni
- w Katowicach w Księgarni Zła Buka Galeria Rondo Sztuki Katowice ASP Rondo im. Gen. J. Ziętka 1
- w Katowicach w GESZEFCIE ul. G. Morcinka 23-25
- w Katowicach w Kawiarni Zillmann Tea&Coffee Plac Wyzwolenia 3/1
- w Warszawie w Magazynie Praga Soho Factory ul. Mińska 25 budynek 18
- w Warszawie Product Placement ul. Leszczyńska 12
- w Krakowie w IDEA FIX ul. Bocheńska 7
- w  Łodzi w Magazynie Wysokim ul. Piotrkowska 138/140

Kup produkt